ÍRÁSBELI VIZSGA B2

 

Az írásbeli vizsgán kereskedelmi forgalomban kapható egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használható. Szótárnál speciálisabb kiadványok, tematikus szótárak, az írásbeli vizsgán nem használhatók. A rendelkezésre álló 180 percet tetszés szerint oszthatod be.

1. Olvasáskészség (max. pont: 20 pont + 10 pont, összesen 30, teljesítési minimum: 12 pont)

Két feladattal mérünk.

a) Egy idegen nyelvű sajtócikk tartalmára vonatkozó magyar nyelvű kérdésekre kell magyarul válaszolnod. A kérdések vonatkozhatnak a szöveg egészére, hosszabb szövegrészekre, szövegrészek összefüggéseire, de konkrét részletekre is. Előfordulhatnak olyan kérdések is, amelyek megválaszolásához a szöveg egészének áttekintése és megértése után a szöveg több részéből kell összegyűjteni az információkat.

Ebben a feladatban azt bizonyítod, hogy képes vagy nagyfokú önállósággal olvasni egy napjaink problémáival foglalkozó konkrét vagy elvontabb témájú, autentikus, célnyelvi sajtócikket. Ki tudod szűrni és meg tudod érteni egy cikk lényeges információit, továbbá azoknak egy-egy fontos részletét. A kérdésekhez tartozó minden helyes információért pont(ok) jár(nak) a feladat javítókulcsa alapján. A feladat maximális pontszáma 20 pont.

b) A második feladatrészben pedig egy szövegbe kell kihagyott szavakat, szókapcsolatokat behelyezned, maximum 10 pontért.

2. Íráskészség (max. pont: 20 pont és 10 pont, összesen 30 pont, teljesítési minimum 12 pont)

A készséget két feladattal mérjük.

a) Az elsőben két különböző téma közül választhatsz, és a megadott szempontok alapján egy kb. 17-20 sornyi összefüggő szöveget kell létrehoznod.

Sikeres vizsgázóként képes vagy közlési szándékaidat megvalósítani írásban a célnyelven: általános, hétköznapi témákban részletes tájékoztatást tudsz adni, képes vagy beszámolni eseményekről, képes vagy saját vagy mások véleményét megfelelő módon közvetíteni és a szövegalkotáshoz szükséges nyelvi eszközöket helyesen használni. A megoldás értékelése négy szempont figyelembevételével történik: tartalom, kommunikatív hatás, kifejezésmód és nyelvhelyesség. Megoldásodat minden egyes szempont alapján 0-tól 5-ig terjedő skálán értékeljük. A feladatban tehát maximum 20 pont érhető el.

b) A második feladatrészben a véleményedet kell kifejtened egy idegen nyelvű állítással kapcsolatban, 10-12 sorban. Erre maximum 10 pont jár.

3. Közvetítés idegen nyelvről magyarra (max. pontszám 15 pont, teljesítési minimum: 6 pont)

A feladat egy autentikus idegen nyelvű szöveg (legtöbbször sajtócikk) magyar nyelvre való lefordításából áll. A szövegek általános témákat érintenek, az általános műveltségi szintet még tudományosnak tetsző téma esetén sem haladják meg.

A feladat megoldása során bizonyíthatod, hogy képes vagy globálisan és fontos részleteiben is megérteni a szöveget, továbbá képes vagy azt tartalmilag pontosan és szöveghűen visszaadni úgy, hogy az a magyar olvasó számára érthető és különösebb erőfeszítés nélkül követhető legyen.

Írásbeli összesen:

75 pont

Az eredményes írásbeli vizsga küszöbpontszáma (a készségenként előírt teljesítési minimumok elérése esetén):

 

45 pont (60%)

 

 KOMPLEX ÉRTÉKELÉS!

A komplex értékelési rendszer lényege, hogy amennyiben az írásbeli és a szóbeli nyelvvizsgán is eléred a készségenként szükséges 40%-ot, akkor a gyengébben sikerült fél vizsgádat kompenzálhatod egy erősebb másik féllel, ha a szóbelin és írásbelin mutatott teljesítményed átlaga eléri a 60%-ot.