SZÓBELI VIZSGA B2

Sikeres vizsgázóként

  • képes vagy az idegen nyelven társalgást folytatni általános és személyes témákról.

  • tudsz tájékoztatást adni, beszámolni személyes és közérdekű eseményekről.

  • ki tudod fejezni véleményedet általános témákkal kapcsolatban

  • képes vagy érvényesíteni érdekeidet a megfelelő nyelvi eszközök alkalmazásával

A beszédkészség vizsgarészben

  1. a vizsgáztatóval először általános tárgyú beszélgetést folytatsz

  2. önállóan beszélsz az előzetesen kiválasztott, a beszélgetésétől eltérő témájú képről. Elmondod, mit látsz a képen, majd megfogalmazod a képpel kapcsolatos benyomásodat, véleményedet, érzéseidet, személyes élményeidet, esetleg reagálsz a vizsgáztató kérdéseire.

  3. Utolsó feladatként – egy ugyancsak előzetesen kihúzott – szituációs párbeszédet játszol el az egyik vizsgáztatóval, magyar nyelvű utasítások alapján. A szóbeli időtartama kb. 15 perc. (max. pont: 50 pont, teljesítési minimum: 20 pont)

2. Beszédértés

  • A beszédértés nyelvi laboratóriumban (vagy megfelelően behangosított helyiségben) történik, magyar nyelvű feladatlap segítségével. 1Három-három alkalommal hallgatsz meg két szöveget.

  • Az első egy két és fél-háromperces, a második pedig egy másfél-kétperces, normál beszédtempójú, autentikus forrásból származó, szerkesztett szöveg. A vizsgarész időtartama kb. 25-30 perc. (max pont: 25 pont, teljesítési minimum10 pont)

 

 Szóbeli összesen: 75 pont, sikeres vizsga 60% - 45 pont